==Vật tư - Nhiên liệu - Sản xuất
Tháng Năm
STTChi TiêuĐơn vịXí nghiệp sản xuất
Kế hoạchThực hiệnPhần trăm
Sản xuất, phân phối
1
Nước sản xuất
m3/tháng00
m3/ngày00
Vật tư năng lượng
2
Điện tiêu thụ
kwh/tháng00
kwh/m300
- Điện lưới
kwh/tháng00
- Điện máy phát
kwh/tháng00
- Dầu máy phát điện
l/tháng00
Số giờ mất điện
giờ00
Clo tiêu thụ
kg/tháng00
g/m300
- Nhập trong tháng
kg00
- Tồn kho
kg00
Seaquest tiêu thụ
kg/tháng00
g/m300
- Nhập trong tháng
kg00
- Tồn kho
kg00
PAC tiêu thụ
kg/tháng00
g/m300
- Nhập trong tháng
kg00
- Tồn kho
kg00
Xút tiêu thụ
kg/tháng00
g/m300
- Nhập trong tháng
kg00
- Tồn kho
kg00
Javen
kg/tháng00
g/m300
- Nhập trong tháng
kg00
- Tồn kho
kg00