==Trụ nước uống tại vòi
Đơn vị
STT Tên Trụ Địa chỉ Khu vực Ngày sử dụng
1 TRỤ SỐ 1 - XNCN BÀ RỊA (Đã cúp gỡ 2019) 04, ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỚC HIỆP BR 01/09/2009
2 TRỤ SỐ 2 - TTVH&TT (Đã cúp gỡ 2019) ĐƯỜNG NGUYỄN THANH ĐẰNG, PHƯỚC HIỆP BR 01/10/2009
3 TRỤ SỐ 3 - CÔNG VIÊN LÊ THÀNH DUY ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỚC HIỆP BR 01/10/2009
4 TRỤ SỐ 4 - NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG (Đã cúp gỡ 2022) ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỚC NGUYÊN BR 01/10/2009
5 TRỤ SỐ 5 - TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH ĐƯỜNG 27 THÁNG 4, PHƯỚC HIỆP BR 01/11/2009
6 TRỤ SỐ 6 - TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG (Đã cúp gỡ 2023) ĐƯỜNG HUỲNH NGỌC HAY, PHƯỚC HIỆP BR 01/09/2009
7 TRỤ SỐ 7 - TRƯỜNG TH LÊ THÀNH DUY ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỚC TRUNG BR 01/09/2009
8 TRỤ SỐ 8 - TRƯỜNG KHUYẾT TẬT (Đã cúp 2015) ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU TIẾN, LONG TÂM BR 01/04/2011
9 TRỤ SỐ 9 - TTBẢO TRỢ CÔ NHI K.TẬT (Đã cúp gỡ 2023) ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG, LONG TÂM BR 01/05/2011
10 TRỤ SỐ 12 - LÀM CCCD (Đã cúp gỡ 2020) TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH, TRƯỜNG CHINH, PHƯỚC TRUNG BR 15/07/2014
11 TRỤ SỐ 13 - PQL XUẤT NHẬP CẢNH (Đã cúp gỡ 2020) TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH, TRƯỜNG CHINH, PHƯỚC TRUNG BR 15/07/2014
12 TRỤ SỐ 14 - CĂN TIN (Đã cúp gỡ 2020) TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH, TRƯỜNG CHINH, PHƯỚC TRUNG BR 15/07/2014
13 TRỤ SỐ 15 - CẢNH SÁT GIAO THÔNG (Đã cúp gỡ 2022) TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH, BẠCH ĐẰNG, PHƯỚC TRUNG BR 15/07/2014
14 TRỤ SỐ 16 - NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỚC HIỆP BR 21/08/2014
15 TRỤ SỐ 17 - NHÀ TẠM GIAM CÔNG AN TPBR ĐƯỜNG TRƯƠNG PHÚC PHAN, LONG HƯƠNG BR 26/09/2014
16 TRỤ SỐ 10 - NHÀ THỜ PHƯỚC TÂN (Đã cúp gỡ 2019) ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, TÂN HƯNG BR 17/04/2012
17 TRỤ SỐ 11 - TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, LONG TÂM BR 02/04/2013
18 TRỤ SỐ 18 - TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG ĐƯỜNG NGÔ TẤT TỐ, PHƯỚC HƯNG BR 04/10/2022
19 TRỤ SỐ 19 - QUẢNG TRƯỜNG BÀ RỊA QUẢNG TRƯỜNG BÀ RỊA, PHƯỚC NGUYÊN BR 31/07/2023
20 TRỤ SỐ 20 - CÔNG VIÊN BÀ RỊA CÔNG VIÊN BÀ RỊA, PHƯỚC NGUYÊN BR 31/07/2023
21 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI 02-CĐ TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN CD 09/02/2018
22 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI 02-CĐ (ĐÃ GỠ) TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN CD 09/02/2018
23 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 01 - CD (ĐÃ GỠ) CN CHÂU ĐỨC CD 24/11/2009
24 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 1 (ĐÃ GỠ) TẠI XNCN LONG ĐIỀN LD 15/09/2009
25 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 2 (Đã gỡ) BÃI GIỮ XE LONG HẢI - DINH CÔ LD 20/11/2009
26 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 3 (Gỡ ngày 19/2/2023) CÔNG VIÊN LONG ĐIỀN LD 20/11/2009
27 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 4 (ĐÃ GỠ 15/12/2020) TRƯỜNG PTTH TRẦN VĂN QUAN LD 20/11/2010
28 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 5 TRƯỜNG THPT LONG HẢI - PHƯỚC TỈNH LD 16/05/2011
29 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 6 (Đã gỡ) TRƯỜNG PTTH TRẦN QUANG KHẢI LD 16/05/2011
30 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 7 TRƯỜNG THCS HUỲNH THỊ CỦA LD 19/10/2011
31 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 8 (ĐÃ GỠ 15/12/2020) TRƯỜNG PTTH TRẦN VĂN QUAN LD 14/01/2019
32 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 9 NHÀ Ở XÃ HỘI LONG HẢI LD 01/01/2013
33 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 10 TRƯỜNG THPT MINH ĐẠM LD 01/03/2021
34 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 11 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐIỀN LD 01/03/2011
35 TRỤ UỐNG NƯỚC TẠI VÒI SỐ 12 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG LIÊN (LONG ĐIỀN) LD 01/03/2011
36 TRỤ SỐ 58: TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 935/10/7 - ĐƯỜNG BÌNH GIÃ - P.10 VT 24/10/2022
37 TRỤ SỐ 55: TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH 39/20 N.T.LONG - P.RẠCH DỪA VT 01/06/2020
38 TRỤ SỐ 56: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LINH 450 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH - P8 VT 08/06/2020
39 TRỤ SỐ 57: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐƯỜNG 3/2 VT 25/09/2020
40 TRỤ SỐ 42: TH PHƯỚC THẮNG 01 ĐÔ LƯƠNG - P11 VT 13/09/2019
41 TRỤ SỐ 43: TH VÕ NGUYÊN GIÁP HẺM 1686 - P 12 VT 13/09/2019
42 THỤ SỐ 44: TH HẢI NAM 99 NGUYỄN GIA THIỀU - P12 VT 13/09/2019
43 TRỤ SỐ 45: TH PHƯỚC AN HẺM 850 ĐƯỜNG 30/4 - P11 VT 13/09/2019
44 TRỤ SỐ 46: TH NGUYỄN VIẾT XUÂN KHU ĐÔ THỊ CHÍ LINH - P.NAN VT 10/09/2019
45 TRỤ SỐ 47: THCS CHÂU THÀNH 58 TRẦN HƯNG ĐẠO - P2 VT 13/09/2019
46 TRỤ SỐ 48: TH BÀU SEN 39 THỐNG NHẤT - P3 VT 13/09/2019
47 THỤ SỐ 49: TH LÊ LỢI 276 LÊ LỢI - P7 VT 13/09/2019
48 TRỤ SỐ 50: THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH 112 VÕ THỊ SÁU - P. THẮNG TAM VT 09/09/2019
49 TRỤ SỐ 51: TH BÙI THỊ XUÂN 85 LÊ LỢI - P4 VT 09/09/2019
50 TRỤ SỐ 52: TH HÒA BÌNH 460 TRẦN PHÚ - P5 VT 09/09/2019
51 TRỤ SỐ 53: TH THẮNG TAM 106 VÕ THỊ SÁU - P.THẮNG TAM VT 09/09/2019
52 TRỤ SỐ 54: TH LÝ TỰ TRỌNG 242 THỐNG NHẤT - P9 VT 09/09/2019
53 TRỤ SỐ 28: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM 26 NGÔ QUYỀN VT 20/09/2013
54 TRỤ SỐ 29: TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU 1216 N.G.THIỀU - P12 VT 10/10/2013
55 TRỤ SỐ 27: TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH 01 NGUYỄN VĂN CỪ - P9 VT 24/08/2012
56 TRỤ SỐ 30: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG VƯƠNG 01 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG - P9 VT 26/08/2015
57 TRỤ SỐ 31: TRƯỜNG TIỂU HỌC T.C.ĐỊNH 236 BÌNH GIÃ - P8 VT 26/08/2015
58 TRỤ SỐ 32: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI HỌC 219 BA CU - P4 VT 26/08/2015
59 TRỤ SỐ 33: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 30 ĐỒNG KHỞI - P1 VT 26/08/2015
60 TRỤ SỐ 34: TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ LINH 261 N.H.CẢNH - P. THẮNG NHẤT VT 27/05/2016
61 TRỤ SỐ 35: TRƯỜNG THCS THẮNG NHẤT TRUNG TÂM ĐÔ THỊ CHÍ LINH - P.10 VT 27/05/2016
62 TRỤ SỐ 36: TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 204 NGUYỄN THIỆN THUẬT - P.THẮNG NHẤT VT 27/05/2016
63 TRỤ SỐ 37: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊM 977 BÌNH GIÃ - P 10 VT 25/08/2016
64 TRỤ SỚ 38: TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 16 ĐƯỜNG 30/4 - P9 VT 25/08/2016
65 TRỤ SỐ 39: TRƯỜNG TH THẮNG NHẤT P. THẮNG NHẤT VT 25/08/2016
66 TRỤ SỐ 40: TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN ĐƯỜNG 3/2 VT 21/03/2017
67 TRỤ SỐ 41: ĐƯỜNG THÙY VÂN ĐƯỜNG THÙY VÂN VT 01/05/2017
68 TRỤ SỐ 26: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐƯỜNG BÌNH GIÃ - P10 VT 02/05/2012
69 TRỤ SỐ 1: CÔNG VIÊN BÃI TRƯỚC ĐƯỜNG QUANG TRUNG - P1 VT 20/03/2009
70 TRỤ SỐ 2: TAM GIÁC BÃI TRƯỚC ĐƯỜNG QUANG TRUNG - P1 VT 20/03/2009
71 TRỤ SỐ 3: CHÙA TÀU BÃI DÂU 172 ĐƯỜNG TRẤN PHÚ - P6 VT 20/03/2009
72 TRỤ SỐ 4: CHÙA THÍCH CA PHẬT ĐÀI 608 TRẦN PHÚ - P5 VT 20/03/2009
73 TRỤ SỐ 5: SIÊU THỊ COOP MART 36 NGUYỄN THÁI HỌC - P7 VT 20/03/2009
74 TRỤ SỐ 6: TRƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN 16 ĐƯỜNG 30/4 - P9 (ĐÃ THÁO TRỤ) VT 01/05/2009
75 TRỤ SỐ 7: NHÀ VH THIẾU NHI TỈNH 33 PHAN BỘI CHÂU VT 01/06/2009
76 TRỤ SỐ 8: TRƯỜNG THPT VŨNG TÀU 09 THI SÁCH - P8 VT 05/08/2009
77 TRỤ SỐ 9: TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH 01 NGUYỄN VĂN CỪ - P9 VT 10/09/2009
78 TRỤ SỐ 10: TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌC 219 BA CU - P4 VT 01/10/2009
79 TRỤ SỐ 11: TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN 04 LÊ VĂN LỘC - P9 VT 01/11/2009
80 TRỤ SỐ 12: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN VEN BIỂN PHƯỚC THẮNG - P12 VT 01/11/2009
81 TRỤ SỐ 13: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN VEN BIỂN PHƯỚC THẮNG - P12 VT 01/11/2009
82 TRỤ SỐ 14: TRƯỜNG THCS DUY TÂN 87 LÊ LỢI - P4 VT 01/04/2010
83 TRỤ SỐ 15: TRƯỜNG MẦN NON SAO MAI 08 BÀ TRIỆU - P1 VT 01/04/2010
84 TRỤ SỐ 16: TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 04 NGUYỄN THÁI HỌC - P7 VT 01/09/2010
85 TRỤ SỐ 17: TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ 01 THẮNG NHÌ - P6 VT 01/10/2010
86 TRỤ SỐ 18: TRƯỜNG THCS THẮNG NHÌ 519 TRẦN PHÚ - P6 VT 01/10/2010
87 TRỤ SỐ 19: TRƯỜNG THCS PHƯỚC THẮNG 1022 ĐƯỜNG 30/4 - P12 VT 01/10/2011
88 TRỤ SỐ 20: TRƯỜNG THCS VŨNG TÀU 19 THỐNG NHẤT - P1 VT 01/10/2011
89 TRỤ SỐ 21: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐƯỜNG 3/2 VT 02/01/2012
90 TRỤ SỐ 22: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐƯỜNG 3/2 VT 02/01/2012
91 TRỤ SỐ 23: TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ LONG 08 NGUYỄN DU - P1 VT 02/01/2012
92 TRỤ SỐ 24: CÔNG VIÊN BÃI TRƯỚC ĐƯỜNG LÊ LỢI - P1 VT 02/01/2012
93 TRỤ SỐ 25: CÔNG VIÊN LÊ QÚY ĐÔN - LÊ LỢI - T.H.ĐẠO LÊ QUÝ ĐÔN - LÊ LỢI - T.H.ĐẠO VT 02/01/2012
94 Trụ uống nước tại vòi công viên hồ Bà Tô 1 Công viên hồ Bà Tô XM 20/01/2020
95 Trụ uống nước tại vòi công viên hồ Bà Tô 2 Công viên hồ Bà Tô XM 20/01/2020
96 Trụ uống nước tại công an huyện(Đã gỡ 10.2.23) Công an huyện XM 20/01/2020