Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Uy tín - nhiệt tình
Trách nhiệm - kỷ luật
Tôn trọng - chia sẻ